Meditasjon & chakraer

På dette kurset lærer du meditasjoner for hvert chakra, vi jobber med teknikker for bevisstgjøring og frigjøring av blokkeringer. I kroppen har vi syv hovedsenter for energi som på sanskrit kalles chakraer. Hvert chakra bærer styrkene våre og når de er i balanse så kan vi få en sterkere forbindelse til ubetinget kjærlighet og glede, vi våger å leve vår sannhet uavhengig av samfunnets forventninger og vi føler oss trygge og forankret i kroppen vår og på jorda. Chakraene bærer også våre skyggesider. For eksempel kan de gangene vi har blitt avvist stenge av for kjærlighet, når vi har vært utrygge kan vi ha mistet følelsen av å være trygge i vår egen kropp. Du blir veiledet gjennom meditasjoner for å styrke hvert chakra.

21 uker til indre styrke

21 meditasjoner hvor vi jobber med mindset, styrker tilstedeværelse og klarhet og senker kroppens stressreaksjoner. I meditasjonene blir du guidet til dypere nivå av bevissthet og vi jobber oss gjennom forskjellige temaer som kan sitte som ubevisste mønster og blokkeringer. Skriveoppgaver slik at du kan fordype deg videre i de forskjellige temaene og bli bevisstgjort hvor dine utfordringer og styrker er. Det er ved bevisstgjøring vi kan bli fri fra det som holder oss tilbake.

10 meditasjoner

Meditasjoner som frigjør negative tankemønster og frykter. Meditasjon for bedre selvtillit og å finne din indre styrke. Meditasjoner som senker stressnivået i kroppen. Meditasjoner for bedre søvn. 10 meditasjoner over 10 uker – som gjerne kan repeteres daglig. Teknikker for å leve med mindre stress og mer tilstedeværelse i din hverdag. Inspirasjon til å fortsette med meditasjon og øvelser for hvordan du kan integrere mer bevissthet også med åpne øyne.